Пелетни котли Ponast KP 11

Автоматичен котел на дървесни пелети-

 

Цена: 9592.00 лв. с ДДС

 

 

 

   Полуавтоматично почистване на топлообменника. Ниски вредни емисии. Пет степенна модулация на мощността. Високо ниво на безопасност. Лесно управление на котела:

 

   - възможност за самостоятелно управление на 2 отоплителни кръга

 

   - управление на котела чрез SMS

 

Технически данни:

 

» Номинална мощност: 19.5 KW

» Диапазон на действие: 5.8-19.5 KW

» Разход на гориво: ~ 1,3-4.4 kg/h

» Ефективност на горивния процес: 90.5%

» Маса: 255 kg

» Комин: 130 mm

» Воден обем: 55 l

» Размери ( Ш/Д/В): 477х980x1435 mm

» Присъединителни размери: G 1 1/2 Js

» Изходяща вода: 60-80 °C

 

Електрически параметри:

 

»  Разход на ел.енергия: 180W

» Ел.защита на контролния модул: IP65

» Ел.защита на електроинсталацията: IP20

 

Вредни емисии, изпускани в атмосферата:

 

» CO: 49 mg/m3

» NOx: 166 mg/m3

» Прах: 11 mg/m3

 

Стандартно оборудване на котела:

 

» Котел с вратички и капаци

» Полуавтоматично почистване на обменника

» Вортекс генератори: 12

» Керамични части: 1 + 2

» Горелка

» Контролен модул- електронен RKP 02

» Основен захранващ шнек към горелката

» Електрическо запалване

» Облицовка на котела и изолация 8 cm

 

Управление:

 

» Стандартно чрез клавиатура

» Опция за управление чрез GSM

 

Употребявано гориво:

 

» Пелети с диаметър от 4-10 мм, дължина до 50мм, плътност над 1,12 kg/dm3 , влажност под 10%, пепелно съдържание под 1.5%. 

 

Цена: 9592.00 лв. с ДДС