Пелетни горелки и бункери IVG bio-economic

   Пелетните горелки  IVG bio-economic оползотворяват с висока ефективност твърда растителна биомаса под формата на пелети и други продукти.

 

    Пелетна горелка IVG bio-economic

 

   Пелетната горелкатата IVG bio-economic  е предназначена за вграждане във водогрейни котли за отопление на жилищни и малки административни сгради.

 

   Предимства и особености:

 

   - Компютърно управление, което позволява прецизно регулиране, водещо до икономия на гориво!

 

   - Меню на български език.

 

   - 100 степени на комутация (плавно регулиране мощността в момента на работа).

 

   - Преминаване в икономичен режим.

 

   - Автоматично самоизключване при достигане на зададената температура.

 

   - Интелигентна система за контрол при спиране на ел. захранването.

 

   - Програмно избиране на максималната мощност.

 

   - Много лесен монтаж и демонтаж.

 

   - Висока енергономичност.

 

   - Изключителна ремонтопригодност.

 

   - Ускорено запалване с ниска консумация на ел. енергия (320W).

 

   - Хипервентилирано огнище, позволяващо 100% изгаряне на горивото, без вредни емисии.

 

   - Газодинамично самопочистване по време на работа - възможност за задаване на време за почистване и регулиране на интервалите между почистванията.

 

   - Самопочистване при стоп и първи старт.

 

   - Газодинамично охлаждане стените на горивната камера, удължаващо живота на горелката.

 

   - Автоматично управление на циркулационната помпа на котела.

 

   - Автоматично изключване при задръстване, изписващо се на дисплея.

 

   - Автоматично изключване при свършване на горивото, изписващо се на дисплея.

 

 

Видове, особености, компоненти и цени на пелетни горелки  IVG bio-economic , бункери за пелетни котли