Grundfos циркулационни и напорни помпи

 

   Помпите на Grundfos се произвеждат за осигуряване на една от най-важните компоненти от живота ни - водата, като служат за битови и промишлени цели, за напояване, климатизация на сгради и др. Особено много се обръща внимание на качеството и на избора на материали и производствени методи.

 

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

 

Циркулационни помпи с променливи обороти UPS2

-  Режим на управление: пропорционално налягане и постоянна скорост;
-  Индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,24;

Цени

 

Помпа Grundfos ALPHA2  

 

   Тази помпа е предназначена за приложения за отопление, климатизация и охлаждане с долна граница на температурата на изпомпваната течност +2°C. При инсталиране на ALPHA2, тя автоматично анализира отоплителната система и намира оптималната настройка. Благодарение на корпуса си от неръждаема стомана тези помпи се използват и в рециркулационни системи за битова гореща вода.

   Други характериситки:

- Циркулационна помпа за топла и студена вода;
- За вода и гликол;
- Включен изолационен комплект;
- Функция AUTO Adapt (адаптивен режим на работа, при който помпата сваля работния профил на конкретната система и го използва за оптимизиране на работата, както на помпата,така и на системата);
- Показание за моментна консумация на ток;
- Показание за моментен дебит;
- Лесен за монтаж кабелен куплунг;
- Вграден честотен конвертор;
- Режим пропорционално налягане;
- Режим постоянно налягане;

 

Помпа Grundfos ALPHA2  L

 

- Циркулационна помпа за топла вода;
- Режим пропорционално налягане;
- Лесен за монтаж кабелен куплунг;
- Вграден честотен конвертор;
- Режим постоянно налягане;

 

Видове Циркулационни помпи Grundfos и цени

 

 

Помпа Grundfos Comfort PM

 

   Помпата е предназначена за рециркулация на топла вода за битови нужди в едно- и двуфамилни къщи. Двигателят е монофазен, двуполюсен, хистерезисен с постоянни магнити в съответствие с EMC директивата.  

 

Характеристики:

 

- Уникалната функция AUTOADAPT спестява до 50% топлинна енергия и до 87% енергия на двигателя в  сравнение със стандартните помпи с непрекъсната работа;
- Функция за промиване;
- Автоматична защита от легионела (ако се поддържа от системата);
- Автоматична функция "Уикенд" и "Ваканция";
- Опция за контрол на температурата;
- Непрекъсната работа - опция;
- Бързо и лесно електрическо инсталиране, благодарение на надеждния ALPHA куплунг;
- Лесен за почистване и устойчив на варовик сферичен ротор;
- Област на приложение до 14°dH твърдост на водата;
- По-бавно износване благодарение на смазването на лагерите от работната течност;
-  Без риск от протичане поради статично уплътнение;
- Лесна поддръжка и почистване чрез лесна за отделяне глава на двигателя, която пасва на всички стандартни корпуси на циркулационни помпи;
- Устойчив на корозия месингов корпус на помпата;
- Поради импедансно защитения двигател, не е необходима защита на двигателя;
- Без допълнителни разходи за монтаж поради вградения възвратен и спирателен вентил в корпуса на помпата;

 

Видове и цени на помпа Grundfos Comfort PM

 

 

Циркулационни помпи за соларни инсталации

 

 Характеристики:

 

- Керамични радиални лагери;
- Въглеродни аксиални лагери;
- Роторна кутия и лагерна плоча от неръждаема стомана;
- Работно колело от корозионно-устойчив материал;
- Компоненти, устойчиви на гликол;
- Корпус на помпата от катафорезно обработен чугун;

- Месингов корпус;

-  Изолационен комплект;

- Изолационен комплект, един бутон занастройка, бърз и лесен монтаж на кабелния куплунг;

- Изнесен температурен сензор;

- Режими на работа - AUTO Adapt, по температура , максимална скорост; 
- Работен флуид: вода

 

Видове и цени на циркулационни помпи за соларни инсталации Grundfos

 

 

Помпа Grundfos ТР

 

 

 

Характеристики:

 

- Едностъпална, циркулационна, линейна помпа със сух ротор, за топла и студена вода или гликол с подходящо уплътнение;

- Работно колело от чугун, легирана стонама или бронз;
- Корпус от чугун - PN до 25bar (различни версии);
- Температура на флуида до 140*C (различни валови уплътнения);
- Антикопозионно покритие на всички елементи от чугун;
- Клас на ефективност IE3;
- Стандартни фланци по DIN;
- Въздушно охлаждане на двигателя ;

 

Видове и цени на циркулационни помпи Grundfos ТР

 

 

Помпа Grundfos Magna 3

 

Характеристики:

 

- Едностъпална, линейна, циркулационна помпа с електронно управление на оборотите;

- Функция AUTO Adapt;
- Функция FLOW Adapt;
- Функция FLOW Limit;
- Функция Пропорционално налягане;
- Функция Постоянна температура;
- Функция Постоянна крива;
- Функция Максимална или минимална крива;
- Функция Автоматична Нощна Еко ;
- Без нужда от допълнителна моторна защита;
- Включен изолационен комплект;
- Температурен диапазон -10 до +110 C без условности за температурата на флуида и околната температура (за топла и/или студена вода и гликол);
- Вграден сензор за диференциално налягане;
- Вграден температурен сензор;
- Цветен дисплей;
- Запис на работата на помпата;
- Вграден топломер;

 

Видове и цени на помпа Grundfos Magna 3

 

НАПОРНИ ПОМПИ

 

Помпи Grundfos Basic серия

 

Видове:

- Самозасмукваща помпа с корпус от чугун, работно колело от полимер;
 

- Хидрофор със самозасмукваща помпа, мембранен съд, пресостат, манометър и мека връзка;

- Несамозасмукваща периферна помпа, корпус от чугун, работно колело от бронз;

- Дренажна помпа с поплавък, корпус и работно колело от полимер;

Видове и цени на помпи Grundfos Basic серия

 

 

СОНДАЖНИ ПОМПИ - видове и цени

 

Потопяеми помпи за чиста вода Grundfos

 

Модел SB – корпус и работни колела от полимер

Модел SPO – корпус и работни колела от легирана стомана

Захранване - 1x230V, 50Hz Изход: 1''; температура на флуида: 0-40 C

 

Видове и цени на потопяеми помпи за чиста вода Grundfos

 

 

Цялостен агрегат Grundfos MQ

 

   Включва самозасмукваща помпа, двигател, мембранен съд, сензор за поток, контролер и възвратна клапа. Контролерът дава възможност за автоматична работа на помпата, като стартира при консумация на вода и спира при липса на такава, а така също защитава помпата в случай на суха работа.

 

Видове и цени на цялостни агрегати Grundfos MQ 
 


Помпи за отпадни води SOLOLIFT2

 

   Помпите за санитарни възли Sololift2 на Grundfos осигуряват правилното решение за пренос на битови отпадни води. Sololift2 предлага пълна гама от продукти, осигуряващи удобство във Вашия дом. Те са подходящи за пренос на канални води, разположени под нивото на канализацията, както и за приложения, в които не е възможно гравитачно отвеждане на водите. Характеризират се с висока надеждност, благодарение на мотор с висока ефективност и режещо устройство.

 

Видове помпи за отпадни води Sololift2 на Grundfos и цени


Подемни станции за отпадни води Multilift

   Подемните станции Multilift на Grundfos са идеалното решение за събиране на битови отпадни води при разположение на санитарния възел под нивото на основната канализация.

 

   Системата се състои от един или два броя помпи, един резервоар, ел.табло за управление и защита и нивомер в резервоара. Благодарение на мощната си хидравлика, Miltilift се справят с твърди частици от битовите отпадни води, а разходите по поддръжка и обслужване са сведени до минимум.

 

Приложения:

 

- предотвратяване на връщане на потока на санитарните възли;

- отводняване при разположение на санитарните възли над нивото на основната канализация или отдалечеността им от вертикалната канализационна тръба;

- избягване полагането на недостъпни тръби под бетонната плоча на сградата;

- избягване инсталирането на канализационни тръби под сградата и свързаните с тях разходи за изкопни дейности;

- рентабилно отводняване на вече съществуващи санитарни възли при преустройството на сгради без прокопаване на основите им;

 

Характеристики, видове и цени на подемни станции за отпадни води Multilift