Подови конвектори

 

   Подовите конвектори са предназначени за отопление на офис сгради, магазини, жилища и др., като се вграждат в пода. Особено подходящи са за стаи с големи прозорци, където няма възможност за монтиране на друг вид отоплително тяло.

 

Видове, характеристики, компоненти и цени на подови конвектори