Подемни станции за отпадни води Multilift

   Подемните станции Multilift на Grundfos са идеалното решение за събиране на битови отпадни води при разположение на санитарния възел под нивото на основната канализация.

 

   Системата се състои от един или два броя помпи, един резервоар, ел.табло за управление и защита и нивомер в резервоара. Благодарение на мощната си хидравлика, Miltilift се справят с твърди частици от битовите отпадни води, а разходите по поддръжка и обслужване са сведени до минимум.

 

Приложения:

 

- предотвратяване на връщане на потока на санитарните възли;

- отводняване при разположение на санитарните възли над нивото на основната канализация или отдалечеността им от вертикалната канализационна тръба;

- избягване полагането на недостъпни тръби под бетонната плоча на сградата;

- избягване инсталирането на канализационни тръби под сградата и свързаните с тях разходи за изкопни дейности;

- рентабилно отводняване на вече съществуващи санитарни възли при преустройството на сгради без прокопаване на основите им;

 

Характеристики, видове и цени на подемни станции за отпадни води Multilift