Пелетни котли Kostrzewa Mini Bio Luxury VG

Котлите Mini Bio Luxury VG са производство на полската компания KOSTRZEWA®, основана през 1978 г., произвела първия автоматичен котел на пелети за Полша през 2001 г.

 

Основна цел на компанията е да получи водеща позиция в производството на отоплителна техника на биомаса и надеждни отоплителни уреди в Полша, използвайки най-новите технологии.

 

Пелетният котел Mini Bio Luxury VG е най-компактният от рода си в Полша.

Налице са два модела с мощност от 12 kW и 21 kW.

 

Основно гориво са пелетите, но освен тях, котелът може да работи и на овес и пелети в съотношение 50/50.

 

Котелът е с 5 години гаранция.

 

 

Основни характеристики:

Mini Bio Luxury VG: най-малкия пелетен котел.

Може да използвате всякакви видове дървени пелети и овес (клас: A1, A2, B).

 

Горелка с VG - променлива геометрия.  Устройството автоматично се настройва към исканата мощност на сградата чрез намаляване или увеличаване на размерите на суплото на горелката.

OMS система (операционна система за наблюдение, koято контролира количеството гориво в резервоара, както и размера на пепелта в кутията.  Информира потребителя за предварително планирани дейности ли нежелани съобщения гориво и почистване на пепел и др.) Информацията се показва на екрана на контролера на котела и регулаторa.

Сигурност -диагностика на цялото устройство. Котела оборудван със система за контрол на състоянието на чистотата на котела и горелката.

Ниски вредни емисии в атмосферата - дизайна на устройството позволява да се ограничат вредните емисии в атмосферата (CO, NOx, ОGC) и прах. Котел Mini Bio Luxury VG отговаря 5. клас PN-EN 303-5:2012.

Регулира цялата отоплителна система на сградата - позволява Ви да свържете няколко автономни отоплителни кръга и набор от различни температури в стаите в ръчен режим или управление по време. Регулира работата на топлообменника за битова гореща вода.

Интернет модул - всички функции на устройството и на системата за отопление, сградата могат да бъдат наблюдавани от компютъра или телефона (опция).

Отговаря на клас А + енергийна ефективност - най-високият възможен клас за некондензни домакински уреди.

 

 

 

Допълнителни възможности, характеристики и цени на пелетен котел Mini Bio
 


Пелетни котли Kostrzewa Maxi Bio Spin

 

Котлите Maxi Bio Spin са производство на полската компания KOSTRZEWA®, основана през 1978 г., произвела първия автоматичен котел на пелети за Полша през 2001 г.

 

 

Основна цел на компанията е да получи водеща позиция в производството на отоплителна техника на биомаса и надеждни отоплителни уреди в Полша, използвайки най-новите технологии.

 

Maxi Bio Spin е нова линия от котли на биомаса, които се използват за отопление на сгради с голяма площ с помощта на пелети. Дизайнерите на Kostrzewa са положили доста усилия, за да се създаде устройство почти без поддръжка, за което качеството на използваното гориво не играе решаваща роля. Котлите от серията Maxi Bio Spin се предлагат в модели с мощност от 50, 75, 100, 150, 200 и 285 kW.

 

Основни характеристики:

Котелна стомана P265GH                                                                                                                                            

Широколентова  ламбда сонда

Облицована с керамика горивна камера

3- ходов топлообменник  с турболатори

Шнек за изкарване на пепелта от горивната камера с опция за автоматично действие

Пелетна горелка Maxi BioSpin (въртяща се горивна камера) с основни компоненти от

топлоустойчива  до 1150oС стомана, H2SN20S2 и керамична облицовка

КПД >91,0%

Широколентова  ламбда сонда икономия на гориво до 20%

3- фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ Възможност за системно надграждане чрез CAN-bus - опция Разделяне на въздуха на първичен и вторичен

Самопочистваща  функция на горелката

Контрол на пламъка с фотоклетка

Автоматичен рестарт след спиране на захранването Сензор за негативно налягане в горивната камера Контролер с Fuzzy Logic 2 алгоритъм

Табло за управление с компенсация по външна температура, модулиране на мощността и управление на помпа за отопление, трипътен вентил, както и производство на топла вода за БГВ с бойлер ( датчиците се поръчват отделно ) Възможност за свързване на стаен термостат или GSM модул опция

 

 

Допълнителни възможности, характеристики и цени на пелетен котел Maxi Bio

 

 

 


Пелетни котли Kostrzewa Twin Agro

 

Котлите Twin Argo са производство на полската компания KOSTRZEWA®, основана през 1978 г., произвела първия автоматичен котел на пелети за Полша през 2001 г.

 

Основна цел на компанията е да получи водеща позиция в производството на отоплителна техника на биомаса и надеждни отоплителни уреди в Полша, използвайки най-новите технологии.

 

Пелетният котел Twin Argo се предлага в два модела с мощност от 24 kW и 32 kW.

 

Основно гориво са пелетите, но освен тях, котелът може да работи и на овес и пелети в съотношение 50/50.

 

Котелът е с 5 години гаранция.

 

Пелетни котли Kostrzewa Twin Agro

Основни характеристики:
 
Позволява изгарянето на пелетизирана биомаса със съдържание на пепел до 5% / дървесни пелети клас А1 и А2, индустриални пелети клас В, и дори агро пелети от слама, слънчогледови  шлюпки и др. /
Подвижна самопочистваща  се скара с регулируем в зависимост от горивото интервал на почистване. Скара за изгаряне на твърдо гориво в комплекта.
Сензор за прецизно управление на подаваното количество въздух за горене. Керамични вложки в горелката и горивната камера.
Автоматично запалване на различните горива.                                                                                                         
Горелката може да се монтира отляво или отдясно уточнява се при поръчката. Подвижен бункер за гориво
Platinum Bio Slim контролер позволява пълен контрол на един отоплителен кръг / циркулационна  помпа и задвижка на трипътен смесителен вентил/, както и циркулационна  помпа за подгряване на водата във външен бойлер за БГВ. Интернет и GSM контрол опция

 


Пелетни котли Kostrzewa Twin Bio Luxury VG

 

Котлите Twin Bio Luxury VG са производство на полската компания KOSTRZEWA®, основана през 1978 г., произвела първия автоматичен котел на пелети за Полша през 2001 г.

 

Основна цел на компанията е да получи водеща позиция в производството на отоплителна техника на биомаса и надеждни отоплителни уреди в Полша, използвайки най-новите технологии.

 

Twin Bio Luxury VG е комбиниран котел на пелети и биомаса. Предлагат се модели с мощности 12, 161 24 и 32 kW. 

Котелът е с 5 години гаранция.

 

Основни характеристики:

Позволява изгаряне на всякакъв вид дървени стърготини и пелети (A1, A2, B клас - промишлени пелети). Горелката се самопочиства,  докато изгаря горивото.

Комфорт - този котел има сензори за нивото на горивото, а също и сензори за ниво на пепелта, така че не е необходимо да се проверява нивото им  това може да се види на контролния панел на котела и/или на стайниярегулатор.

Цветен контролен панел със сензорен екран.

Регулиране на цялата отоплителна сиситема - ново поколение контролер позволява пълен контрол на отоплението в сградата. Контрол на нивото на горивото.

Безопасност - диагностика на цялата система. Контролер проследява работата на всички устройства и чистотата на котела и горелката. В случай на неправилна работа на котела  се задейства аларма на контр. панел накотела и/или на стайния регулатор. Иновация в европейски мащаб- първата горелка в Европа с променлива геометрия на горелката. Горивната плоча променя размера си в зависимост от мощността на горелката.Регистриран патент в Полското патентно бюро.

Ниски емисии - вградените керамична горивна камера и керамична гилза в горелката ограничават емисиите на вредни частицикато CO, NOx, OGC и прах.

Изгаряне на твърдо гориво, без разглобяване на горелката  смяната на вида на горивото никога не е била толкова лесна, просто изберете тип гориво на контролера и това е всичко.

Дистанционно управление  възможно е да се контролира котела с компютър или телефон от разстояние - опцияИздръжлив и надежден  продуктът е тестван в продължение на 24 месеца, преди представянето му.

 

 

 

Допълнителни възможности, характеристики и цени на пелетен котел Twin Bio 

 


Пневматични системи за подаване на пелети Kostrzewa

 

Общи изисквания към горивата:

 

Пелети  Овес, пелети от слънчогледови  люспи, семки от грозде, черупки от кокосови орехи и лешници, костилки от маслини:

диаметър D=5-8 мм                                                                           

дължина 3,15<D<40                                                                           

калоричност 17 500 19 500 kJ/kg

 съдържание на влага <12%                                                    

съдържание на прах <1,5%

съдържание на пепел <0,5%                                                             

съдържание на влага <12%                                                                

съдържание на сяра <0,08%                                                             

съдържание на хлорни съединения <0,03%                                    

плътност >600 kg/m3                                                                          

 

Въглища:

 калоричност > 23 000 kJ/kg

  съдържание на пепел <10%

 съдържание на влага <10%

 съдържание на сяра <0,8%

 Roga Index ( ISO 335:1974) RI<20

 температура на топене на пепелта : за размер 5-25 мм >1250 0С

 

Дърва: съдържание на влага <20 %