Пелетни котли Kostrzewa Mini Bio Luxury VG

Котлите Mini Bio Luxury VG са производство на полската компания KOSTRZEWA®, основана през 1978 г., произвела първия автоматичен котел на пелети за Полша през 2001 г.

 

Основна цел на компанията е да получи водеща позиция в производството на отоплителна техника на биомаса и надеждни отоплителни уреди в Полша, използвайки най-новите технологии.

 

Пелетният котел Mini Bio Luxury VG е най-компактният от рода си в Полша.

Налице са два модела с мощност от 12 kW и 21 kW.

 

Основно гориво са пелетите, но освен тях, котелът може да работи и на овес и пелети в съотношение 50/50.

 

Котелът е с 5 години гаранция.

 

 

Основни характеристики:

Mini Bio Luxury VG: най-малкия пелетен котел.

Може да използвате всякакви видове дървени пелети и овес (клас: A1, A2, B).

 

Горелка с VG - променлива геометрия.  Устройството автоматично се настройва към исканата мощност на сградата чрез намаляване или увеличаване на размерите на суплото на горелката.

OMS система (операционна система за наблюдение, koято контролира количеството гориво в резервоара, както и размера на пепелта в кутията.  Информира потребителя за предварително планирани дейности ли нежелани съобщения гориво и почистване на пепел и др.) Информацията се показва на екрана на контролера на котела и регулаторa.

Сигурност -диагностика на цялото устройство. Котела оборудван със система за контрол на състоянието на чистотата на котела и горелката.

Ниски вредни емисии в атмосферата - дизайна на устройството позволява да се ограничат вредните емисии в атмосферата (CO, NOx, ОGC) и прах. Котел Mini Bio Luxury VG отговаря 5. клас PN-EN 303-5:2012.

Регулира цялата отоплителна система на сградата - позволява Ви да свържете няколко автономни отоплителни кръга и набор от различни температури в стаите в ръчен режим или управление по време. Регулира работата на топлообменника за битова гореща вода.

Интернет модул - всички функции на устройството и на системата за отопление, сградата могат да бъдат наблюдавани от компютъра или телефона (опция).

Отговаря на клас А + енергийна ефективност - най-високият възможен клас за некондензни домакински уреди.

 

 

 

Допълнителни възможности, характеристики и цени на пелетен котел Mini Bio