Grundfos циркулационни и напорни помпи

 

   Помпите на Grundfos се произвеждат за осигуряване на една от най-важните компоненти от живота ни - водата, като служат за битови и промишлени цели, за напояване, климатизация на сгради и др. Особено много се обръща внимание на качеството и на избора на материали и производствени методи.

 

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

 

Циркулационни помпи с променливи обороти UPS2

-  Режим на управление: пропорционално налягане и постоянна скорост;
-  Индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,24;

Цени

 

Помпа Grundfos ALPHA2  

 

   Тази помпа е предназначена за приложения за отопление, климатизация и охлаждане с долна граница на температурата на изпомпваната течност +2°C. При инсталиране на ALPHA2, тя автоматично анализира отоплителната система и намира оптималната настройка. Благодарение на корпуса си от неръждаема стомана тези помпи се използват и в рециркулационни системи за битова гореща вода.

   Други характериситки:

- Циркулационна помпа за топла и студена вода;
- За вода и гликол;
- Включен изолационен комплект;
- Функция AUTO Adapt (адаптивен режим на работа, при който помпата сваля работния профил на конкретната система и го използва за оптимизиране на работата, както на помпата,така и на системата);
- Показание за моментна консумация на ток;
- Показание за моментен дебит;
- Лесен за монтаж кабелен куплунг;
- Вграден честотен конвертор;
- Режим пропорционално налягане;
- Режим постоянно налягане;

 

Помпа Grundfos ALPHA2  L

 

- Циркулационна помпа за топла вода;
- Режим пропорционално налягане;
- Лесен за монтаж кабелен куплунг;
- Вграден честотен конвертор;
- Режим постоянно налягане;

 

Видове Циркулационни помпи Grundfos и цени

 

 

Помпа Grundfos Comfort PM

 

   Помпата е предназначена за рециркулация на топла вода за битови нужди в едно- и двуфамилни къщи. Двигателят е монофазен, двуполюсен, хистерезисен с постоянни магнити в съответствие с EMC директивата.  

 

Характеристики:

 

- Уникалната функция AUTOADAPT спестява до 50% топлинна енергия и до 87% енергия на двигателя в  сравнение със стандартните помпи с непрекъсната работа;
- Функция за промиване;
- Автоматична защита от легионела (ако се поддържа от системата);
- Автоматична функция "Уикенд" и "Ваканция";
- Опция за контрол на температурата;
- Непрекъсната работа - опция;
- Бързо и лесно електрическо инсталиране, благодарение на надеждния ALPHA куплунг;
- Лесен за почистване и устойчив на варовик сферичен ротор;
- Област на приложение до 14°dH твърдост на водата;
- По-бавно износване благодарение на смазването на лагерите от работната течност;
-  Без риск от протичане поради статично уплътнение;
- Лесна поддръжка и почистване чрез лесна за отделяне глава на двигателя, която пасва на всички стандартни корпуси на циркулационни помпи;
- Устойчив на корозия месингов корпус на помпата;
- Поради импедансно защитения двигател, не е необходима защита на двигателя;
- Без допълнителни разходи за монтаж поради вградения възвратен и спирателен вентил в корпуса на помпата;

 

Видове и цени на помпа Grundfos Comfort PM

 

 

Циркулационни помпи за соларни инсталации

 

 Характеристики:

 

- Керамични радиални лагери;
- Въглеродни аксиални лагери;
- Роторна кутия и лагерна плоча от неръждаема стомана;
- Работно колело от корозионно-устойчив материал;
- Компоненти, устойчиви на гликол;
- Корпус на помпата от катафорезно обработен чугун;

- Месингов корпус;

-  Изолационен комплект;

- Изолационен комплект, един бутон занастройка, бърз и лесен монтаж на кабелния куплунг;

- Изнесен температурен сензор;

- Режими на работа - AUTO Adapt, по температура , максимална скорост; 
- Работен флуид: вода

 

Видове и цени на циркулационни помпи за соларни инсталации Grundfos

 

 

Помпа Grundfos ТР

 

 

 

Характеристики:

 

- Едностъпална, циркулационна, линейна помпа със сух ротор, за топла и студена вода или гликол с подходящо уплътнение;

- Работно колело от чугун, легирана стонама или бронз;
- Корпус от чугун - PN до 25bar (различни версии);
- Температура на флуида до 140*C (различни валови уплътнения);
- Антикопозионно покритие на всички елементи от чугун;
- Клас на ефективност IE3;
- Стандартни фланци по DIN;
- Въздушно охлаждане на двигателя ;

 

Видове и цени на циркулационни помпи Grundfos ТР

 

 

Помпа Grundfos Magna 3

 

Характеристики:

 

- Едностъпална, линейна, циркулационна помпа с електронно управление на оборотите;

- Функция AUTO Adapt;
- Функция FLOW Adapt;
- Функция FLOW Limit;
- Функция Пропорционално налягане;
- Функция Постоянна температура;
- Функция Постоянна крива;
- Функция Максимална или минимална крива;
- Функция Автоматична Нощна Еко ;
- Без нужда от допълнителна моторна защита;
- Включен изолационен комплект;
- Температурен диапазон -10 до +110 C без условности за температурата на флуида и околната температура (за топла и/или студена вода и гликол);
- Вграден сензор за диференциално налягане;
- Вграден температурен сензор;
- Цветен дисплей;
- Запис на работата на помпата;
- Вграден топломер;

 

Видове и цени на помпа Grundfos Magna 3

 

НАПОРНИ ПОМПИ

 

Помпи Grundfos Basic серия

 

Видове:

- Самозасмукваща помпа с корпус от чугун, работно колело от полимер;
 

- Хидрофор със самозасмукваща помпа, мембранен съд, пресостат, манометър и мека връзка;

- Несамозасмукваща периферна помпа, корпус от чугун, работно колело от бронз;

- Дренажна помпа с поплавък, корпус и работно колело от полимер;

Видове и цени на помпи Grundfos Basic серия

 

 

СОНДАЖНИ ПОМПИ - видове и цени

 

Потопяеми помпи за чиста вода Grundfos

 

Модел SB – корпус и работни колела от полимер

Модел SPO – корпус и работни колела от легирана стомана

Захранване - 1x230V, 50Hz Изход: 1''; температура на флуида: 0-40 C

 

Видове и цени на потопяеми помпи за чиста вода Grundfos

 

 

Цялостен агрегат Grundfos MQ

 

   Включва самозасмукваща помпа, двигател, мембранен съд, сензор за поток, контролер и възвратна клапа. Контролерът дава възможност за автоматична работа на помпата, като стартира при консумация на вода и спира при липса на такава, а така също защитава помпата в случай на суха работа.

 

Видове и цени на цялостни агрегати Grundfos MQ